Vereniging Maarten Tromp 

 

  Nieuws Fotogalerij Wetenswaard De Vereniging  
 

De nieuwjaarsbijeenkomst 2010.

 

De nieuwjaarsbijeenkomst 2010.

 Datum                                    : zaterdag 9 januari.

Locatie                                   : Hotel de Beer.

Programma                            : 17:00 – 18:00 receptie.

 18:00 – 19:00 Algemene ledenvergadering

 Vanaf 19:30 diner

Agenda Algemene Ledenvergadering 2009.

 

1.      Opening door de voorzitter

2.      Herdenking overleden leden.

3.      Mededelingen en ingekomen stukken.

4.      Goedkeuring van de concept notulen van 17 januari 2008*.

5.      Jaarverslag door de voorzitter.

6.      Financieel verslag over het jaar 2009 en de begroting voor 2010.

7.      Vaststelling contributie voor het jaar 2011.

8.      Verslag van de kascommissie.

9.      Benoeming van de leden van de kascontrole commissie 2010.

10.  Bestuursverkiezing**

11. Verkiezing van de voorzitter.

12. Evaluatie van de jaarlijkse evenementen.

13. Om de drie of vijf jaar een reünie.

14.  Rondvraag.

15.  Sluiting door de voorzitter.

 Notulen van de Algemene Leden vergadering 2009 in PDF (<--------klik hier om op te halen)


Nieuwjaarsdiner 2010

 

MENU

 Gemarineerde zalm met mosterd-dille crème

***

Runderbouillon met paddestoelen

***

Maïskip suprème gevuld met gamba en een saus van ketjap

OF

Scholfilet met tuinkruiden saus en pernod

***

3 soorten tropisch sorbetijs

***

Koffie met bonbon