Vereniging Maarten Tromp 

    

Verslag van de reŁnie van 13 oktober 2007
Hoofdpagina


Foto-impressie van de reŁnie

Verslag van de 7e reŁnie van de vereniging Maarten Tromp.

 

Op zaterdag 13 oktober vond de 7e reŁnie van onze vereniging Maarten Tromp plaats in hotel de Beer. Op deze prachtige oktoberherfstdag werden de reŁniegasten vanaf 13:00 uur in de Torontozaal verwelkomd door leden van de reŁniecommissie en het bestuur. Ondanks het vele vooraf gaande werk van de reŁniecommissie, bleek het aantal deelnemers wat zich had aangemeld voor deelname aan deze reŁnie, een beetje teleurstellend. In totaal hadden zich 80 deelnemers aangemeld. Gasten bleven binnendruppelen van13:00 tot 14:30 en al snel werd het oergezellig. Jan Maarleveld had een fotocollage verzorgd van oude schoolfotoís, opgesierd met een prachtige reŁnieposter. Er was een op lucht draaiende stoommachine op de koffie tafel en op het scherm voorin de zaal viel een mooie PowerPoint presentatie te bewonderen van Cor van der Schoor. Tegen 14:30 hield de voorzitter een toespraak. Wij citeren:

 
 

Dames en heren,

 

Namens de reŁniecommissie en het bestuur van de vereniging Maarten Tromp, mag ik U hartelijk welkom heten op deze 7e reŁnie van de vereniging Maarten Tromp.

Als ik spreek over een reŁnie van de vereniging Maarten Tromp, moet ik zelf onwillekeurig altijd terugdenken aan die twee geweldige reŁnies waarvan de eerste plaats vond op 14 oktober 1979. Nu, bijna 30 jaar later, kunnen met zín allen vaststellen dat er in die afgelopen jaren heel wat is gebeurd en veranderd.

Het was bij de vereniging normaal dat er om de 5 jaar een reŁnie plaats vond. Tijdens de rondvraag op de Algemene Ledenvergadering in januari 2006 werd het voorstel gedaan om de reŁnie om de 3 jaar i.p.v. 5 jaar te houden. Het argument was: De leden worden steeds ouder. Eigenlijk wil je zoiets niet horen, maar het is natuurlijk wel zo. Dat voorstel om de volgende reŁnie na drie jaar i.p.v. vijf jaar te houden is toen aangenomen en vandaar dat nu deze 7e reŁnie plaats vindt.   

Ondanks het vele werk dat door de reŁniecommissie de afgelopen maanden is verzet, blijkt de opkomst een beetje teleurstellend. De reden zou de afgesloten Botlektunnel kunnen zijn, of het mooie weer, maar dat denk ik niet. Mensen hebben tegenwoordig zoveel afleiding door de televisie, het klussen thuis of bij kinderen of kleinkinderen en andere soorten van bezigheden, dat de belangstelling voor dit soort nostalgische bijeenkomsten blijkbaar een beetje verwaterd is. Misschien is een reŁnie na drie jaar ook weer een beetje te veel van het goede. Op de algemene ledenvergadering zullen we deze reŁnie evalueren en bezien of we zo doorgaan. Gelukkig zijn wij in elk geval met Uw aanwezigheid, waarbij de reŁniecommissie  er van uit ging dat een groot aantal van onze leden en oud-leerlingen het wel op prijs stelt om drie jaar na de laatste reŁnie in een gezellig samenzijn nog eens een paar oud schoolgenoten of leraren te ontmoeten. Volgens de administratie hebben zich 80 deelnemers voor deze reŁnie aangemeld, waarvan er 60 straks deelnemen aan ons diner. Ons leden aantal bedraagt op dit moment 162, vergeleken bij andere verenigingen van oud-leerlingen een betrekkelijk kleine club. Natuurlijk is het zo, zoals wij ook al schreven in onze laatste Trompetter, onze school bestaat  helaas niet meer, nieuwe leden komen er nauwelijks of niet meer bij en er vallen leden af helaas door overlijden. Wat wij op prijs stellen is het feit dat een aantal achterblijvende weduwen van overleden oud-leerlingen met onze vereniging verbonden willen blijven als begunstiger. Als bestuur van de vereniging Maarten Tromp waarderen wij dat zeer en ik wil die dames dan ook een speciaal welkom heten. Ook wil ik een speciaal welkom heten aan de, volgens mij, oudste aanwezige oud-leerling, de heer van Beveren. Hij kwam in 1939 van school. Dat was mijn geboortejaar.       

In de statuten van onze vereniging staat o.a. het volgende geschreven:

 

De vereniging heeft ten doel, het vriendschappelijk contact tussen oud-leraren en oud-leerlingen te handhaven en te bevorderen en de band met de school in stand te houden. Tevens zal zij trachten de belangen van de school en van de leerlingen te verdedigen en te bevorderen in de meest ruime zin. (door middel van ledenbijeenkomsten en openbare reŁnies).

 

Dit laatste staat niet in de statuten, althans niet in de statuten die ik heb, maar ik vind het wel dat het de omschrijving van de doelstelling compleet maakt, want daar gaat het nu juist om. We zijn gewoon een soort gezelligheidsvereniging bestaande uit oud-leerlingen die veel te danken hebben aan de opleiding die wij in Brielle mochten genieten. We leerden een prachtig vak en voeren daarna op stoom- en motorschepen bij ťťn van de vele rederijen van de toenmalige  Nederlandse koopvaardij. De belangen van de school kunnen we helaas niet meer verdedigen laat staan bevorderen, hoewel door onze verbinding met het Scheepvaart en Transport College in Brielle, proberen we hier en daar wat reclame te maken voor de opleiding als procesoperator aan die school, net zoals wij op de open dagen van het Scheepvaart en Transport College de gelegenheid krijgen om met een kleine stand van de vereniging Maarten Tromp, de leerlingen te wijzen op het bestaan van een vereniging van oud-leerlingen. Ik wil niet te lang uitweiden over scholen, maar ťťn ding moet mij nog van het hart. Ik heb nooit begrepen waarom scholen zoals onze school voor scheepswerktuigkundigen in Brielle en in Middelburg, Sittard, Scheveningen, Nijmegen en vele anderen, zonodig moesten verdwijnen of moesten worden gesaneerd. Recentelijk heb ik vernomen dat de wereldwijde koopvaardij over vijf jaar 240.000 mensen te kort komt. Ook verzekeringsmaatschappijen beginnen zich zorgen te maken en beginnen zich af te vragen  welke mensen in de nabije toekomst de bij hen duur verzekerde schepen veilig moeten gaan bemannen. Dames en heren, tot slot nog het volgende. Aan het begin van mijn toespraak heb ik reeds opgemerkt dat het aantal leden bij onze vereniging Maarten Tromp uitsluitend afneemt door overlijden. Op onze algemene ledenvergadering besteden wij uitgebreid aandacht aan leden waarvan wij door overlijden afscheid hebben moesten nemen. Maar voor het afscheid van ťťn man wil ik hier wel even stilstaan, omdat hij, als bestuurslid, tot zijn overlijden op 10 mei dit jaar, ook nu weer nauw betrokken was bij de organisatie van deze reŁnie. Op 15 mei hebben wij van Hadde afscheid genomen tijdens een indrukwekkende dienst in de St. Catharijnekerk en in ons afscheidswoord hebben wij hem mogen bedanken voor alles wat hij voor onze vereniging Maarten Tromp heeft betekent.

De vereniging Maarten Tromp is trots op zijn bindmiddel de Trompetter met dank aan de redactie Piet Degeling en mijzelf en aan onze mooie verenigingmaartentromp website ( de mooiste die ik van de vergelijkbare verenigingen heb kunnen vinden) en ook de mooie zgn. PowerPoint presentatie die we hier op het scherm kunnen bewonderen. Met dank aan Cor van der Schoor.

Voor het vele werk aan de organisatie van deze reŁnie bedanken we de reŁniecommissie bestaande uit de heren Dirk de Reus, Arno Jansen, Jan van Buren, Cor van der Schoor, Jan Maarleveld en dat allemaal onder leiding van de voorzitter van de reŁniecommissie Ab Poldervaart.

Zijn er nog mededelingen van huishoudelijke aard?, heb ik hier nog staan. Ja die zijn er. De reŁniecommissie was van mening dat er voor de dames deze middag iets speciaals moest worden georganiseerd, dus gaan een groot aantal dames zo dadelijk deelnemen aan een bloemschikcursus. Tot slot feliciteer ik de vrouw van onze penningmeester, Joke Poortvliet, met haar verjaardag. Joke doet veel voor onze vereniging aan de administratie en de distributie van de Trompetter.

Het meeste heb ik nu wel gezegd.

 

Ik wens U een hele plezierige reŁnie toe.

 

Bloemschikcursus. Voor het middagdeel van de reŁnie had de reŁniecommissie voor de dames een bloemschikcursus georganiseerd. Daaraan namen 25 dames deel. De mannen konden in de tussentijd gezellig bijkletsen en toen de dames tegen 16:30 terugkwamen met mooie herfstkransen, bleek het bloemschikken een groot succes te zijn geweest. Men was zeer enthousiast. Onder het genot van een drankje en de bitterhapjes werd het al snel 18:00 uur, tijd voor het diner waaraan 60 reŁniegasten hebben deelgenomen. Gezellig door elkaar gezeten in het restaurant, werd er genoten van een stamppot buffet en captainsdiner. Jammer dat het bij eerste glaasjes wijn eb in de glazen was, maar dat werd gelukkig snel gecorrigeerd. Voor redactieleden was het aan tafel een eldorado, want je hoorde het ene sterke verhaal na het andere. Jammer dat niemand wat opschrijft, want het zijn veelal leuke verhalen om in de Trompetter te plaatsen. Tussen het hoofdgerecht en het dessert sprak de voorzitter nog even een paar woorden waarbij hij de reŁniecommissie kon geruststellen want hij had van diverse reŁnisten moeten horen dat ze het hartstikke gezellig hadden gevonden. Een beter compliment kon de reŁniecommissie niet krijgen. Zij werden dan ook bedankt. Op de algemene ledenvergadering in januari gaan we bekijken of de volgende reŁnie weer over drie jaar gaat plaats vinden.

Ook het dessert met brandende ijstaart en veel ander lekkers was af en verhoogde de gezelligheid nog eens. Een aantal reŁniegasten maakten gebruik van de gelegenheid om in hotel de Beer te overnachten en toen de laatsten tegen 23:00 uur vertrokken, konden we terugzien op een zeer geslaagde reŁnie.