Vereniging Maarten Tromp 

     TERUG NAAR DE HOMEPAGINA


Om het een beetje overzichtelijk te houden zijn de 242 foto's in twee delen gedeeld.

Op het ene deel staan alle foto's genomen aan boord van het ms Fortuna, en op het andere deel de foto's genomen aan boord van het ss Rotterdam.

De foto's zijn aangeleverd door:
Mevrouw Petra van der Meijden
Arno Jansen
Dirk de Reus
Cor van der Schoor
Hiervoor hartelijk dank.

Verder vind u op deze pagina het verslag van de reŁnie, gemaakt door onze voorzitter Wout Krispijn.

Klik op de blauwe knop voor de fotopagina

Foto's: aan boord van het
ms Fortuna

Foto's: aan boord van het
ss Rotterdam

Verslag van de 8e reŁnie van de vereniging Maarten Tromp.

 ms 'Fortuna'
Op zaterdag 16 oktober vond de 8e reŁnie van de vereniging Maarten Tromp plaats.
De vrijdag er voor was het nog compleet herfst, de dag van de reŁnie mochten we beleven met een stralende zon en een fris windje. De reŁniecommissie had voor deze 8e reŁnie een vaartocht georganiseerd, gecombineerd met een bezoek aan het beroemde passagiersschip stoomschip 'Rotterdam'. Tussen 12:00 en 13:00 uur konden we in Spijkenisse inschepen op de 'Fortuna'.
Een ideale parkeer locatie, dicht bij de gangway, was mede de reden dat 91 van de 96 aangemelde deelnemers, 5 deelnemers hadden zich wegens ziekte of andere redenen moeten afmelden, al een half uur voor vertrek aan boord waren en dat 10 minuten voor schematijd de trossen konden worden losgegooid. Het was ook goed om te mogen constateren dat niet alleen de oude garde aanwezig was, maar dat er zich ook verscheidene jongere deelnemers onder de 91 reŁniegangers bevonden.

Het vertrek.
 
Het zou een begin worden van een prachtige dag. Nadat de  'Fortuna' zich zonder krassen door het nauwe sluisje van de Spijkenisser haven had gewurmd, voeren we al snel op de Oude Maas, richting Noord via de Spijkenisse brug en de Botlek brug naar de Nieuwe Maas. De kapitein heette, namens hemzelf en zijn bemanning , alle deelnemers aan deze reŁnie welkom op zijn schip en vertelde wat wij gingen zien op deze reis. Op de oevers gleden de petrochemische fabrieken met schepen aan de aanlegsteigers aan ons voorbij. In de salon van de Fortuna was het motor geronk nauwelijks hoorbaar en in de weldadige rust werden spoedig vele gesprekken over verleden, heden en toekomst gevoerd.

Toespraak.
De voorzitter hield zijn traditionele toespraak waarin alle aanwezigen namens het bestuur en de reŁniecommissie welkom werden geheten. Hij herinnerde aan de eerste reŁnie in 1979 en aan onze opleiding in Brielle, waardoor velen later een mooie functie aan boord of aan de wal hebben bereikt. Hij bedankte een aantal mensen voor het werk dat zij voor de vereniging doen en de reŁniecommissie voor het organiseren van deze dag en met name Jan van Buren, die voor de achtste keer betrokken was geweest bij een reŁnieorganisatie.          

 Tot slot wenste hij iedereen een fijne reŁniedag toe. Voordat we het wisten voeren we de Maashaven binnen, langs het ss 'Rotterdam', die daar geboeid aan twee uithouders lag afgemeerd aan de Katendrechtse kade. Aan de steiger achter het ss 'Rotterdam' is het een komen en gaan van Spido schepen en andere rondvaartschepen met bezoekers, net zoals wij met de 'Fortuna'.

Het bezoek aan het ss 'Rotterdam'  
Tegen 14:30 uur konden we van boord en via ingang nummer 2 aan boord van het ss 'Rotterdam' . Daar werden we n groepen verdeeld en voorzien van een zgn. audiofoon voor tekst en uitleg over de diverse ruimtes. Uw verslaggever behoorde tot de groep met Jannes Schuurhuis als gids. Jannes is oud 2e wtk van het ss 'Rotterdam'. Hij wist veel te vertellen van de accommodatie en natuurlijk over de 90 meter lange machinekamer, met de turbinegeneratoren, de stoomketels en de hoofdturbines. We hebben de mooie salons gezien en een klein beetje een indruk gekregen hoe de 1e klas en 2e klas passagiers zich gevoeld hebben tijdens hun zeereis op dit mooie schip. Als we als scheepswerktuigkundige naar de installatie van de 'Rotterdam' keken,  viel het op hoe de scheepstechniek in vijftig jaar is veranderd, zowel in de voortstuwing als de navigatie.

De terugreis.
Om 16:30 stonden alle reŁniedeelnemers netjes op de steiger te wachten totdat de 'Fortuna' weer kon afmeren en konden we weer aanboord stappen. De reis over de Nieuwe Maas werd vervolgd in de richting van de Brienenoordbrug, met een prachtig gezicht op de zonnige oevers met uitzicht op de stad Rotterdam en de inmiddels oude scheepswerven op de Zuidoever. Velen herinnerden zich de excursies naar de fabrieken van Piet Smit en Verolme, waar de MAN motoren werden gebouwd.  Ter hoogte van de rivier de Noord keerde de īFortunaī om voor de terugreis via de stad. In de salon werden diverse aperitiefjes genuttigd en heel wat afgepraat. Voor de reŁniecommissie moet het als muziek in de oren hebben geklonken dat allen deelnemers enorm van deze reis zaten te genieten en dat ook hardop vertelden.

Tegen 17:30 werd het koude - en warme buffet open gesteld en  heeft iedereen heerlijk kunnen eten. Een zeer attente bediening van de dames droeg bij aan een de zeer aangename sfeer in de salon.                    

 En zo verliep deze 8e reŁniemiddag en avond op een bijzonder aangename wijze en toen we tegen 19:30 afmeerden aan de steiger in Spijkenisse, verlieten de 91  reŁniedeelnemers de 'Fortuna', met een welgemeend bedankje aan de reŁniecommissie bestaande uit Jan Maarleveld, Dirk de Reus, Arno Jansen, Jan van Buren en Cor van der Schoor en dat alles o.l.v. van Ab Poldervaart.