privacyverklaring     

 

Hoofdpagina

 

 

Privacyverklaring van de vereniging Maarten Tromp

 

De vereniging Maarten Tromp legt gegevens vast zoals naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, schooljaar, telefoon, emailadres en aanmelddatum om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling van de vereniging.

 Deze doelstelling is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:

De vereniging heeft tot doel het vriendschappelijke contact tussen oud-leraren en oud-leerlingen te handhaven en te bevorderen. 

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en wordt niet verstrekt aan andere partijen. 

Wijzigingen van de aan ons verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de penningmeester
W.C. Poortvliet, Rietdijk 2, 3233KE  te Oostvoorne,
tel: 0181-483486,
email:
w.poortvliet@upcmail.nl

 U kunt zich te allen tijde bij de penningmeester afmelden als lid en uw gegevens worden dan direct  uit de persoonsbestanden verwijderd. 

De vereniging zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. 

Het bestuur 

25 mei 2018