Vereniging Maarten Tromp        

 

Hoofdpagina

 

Najaarexcursie 2017

Donderdag 19 oktober 2017


Bezoek aan de AVR Rozenburg

 

Foto's van onze bijeenkomst op 19 oktober 2017

AVR Rozenburg is één van de grootste afval- en energiecentrales in Europa. Het verwerkt zowel huishoudelijk afval als bedrijfsafval en zet dit om in waardevolle producten zoals stoom, warmte en elektriciteit. Naast de afvalverwerkingsinstallatie

(7 ovens) is er ook een Biomassa Energie Centrale, een gedestilleerd waterfabriek (4 ovens) en een Caustic Water Treatment Plant voor het verwerken van waterige reststromen afkomstig van industriële processen van nabij gelegen bedrijven. Er is dus heel wat te zien. We komen te weten wat er met ons huisvuil gebeurt en hoe het wordt gescheiden.