Vereniging Maarten Tromp        

 

Hoofdpagina

 

 

VERENIGING "MAARTEN TROMP"

Vereniging van oud-leerlingen en - leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen te Brielle en het  
 Scheepvaart- en Transport College te Brielle. Opgericht, 30 januari 1981.          
Secretariaat: A.A. Jansen, Lamoen 54, 3232 RE Brielle. E-mail:jansenaa@outlook.com

Donderdag 20 april 2017

 Bezoek aan SHVP te Papendrecht

SHVP staat voor Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht en deze stichting bezit 31 verbrandingsmotoren die tussen 1917 en 1977 zijn gebouwd. Nevenstaande foto toont een verbeterd prototype van Rudolf Diesel die in 1897 werd gebouwd bij Machinefabriek Augsburg Nürnberg (MAN).

WAT VALT ER te zien…van de 28 nog werkende motoren o.a.

- Het topstuk is de MAN (S6V 35/35) uit 1917 die werden gebouwd voor de voortstuwing van onderzeeboten tijdens WO-1

- RUSTON & HORNSBY uit 1936, deze dieselmotor heeft tot eind jaren 70 gewerkt als aandrijving voor maalmachines d.m.v. riemschijven

- BERKEL, Ja, je denkt dan aan weegschalen maar Berkel heeft ook getracht tussen 1919 en 1923 dieselmotoren te bouwen. We kunnen één van de eerste bewonderen. Kom kijken dan kunnen we weer verhalen over zuigertrekken .

Kijk op de website van de Stichting:        http://www.shvp.nl/

 

 

Foto's van ons bezoek aan de Stichting Historische verbrandingsmotoren Papendrecht op 20 april 2017