Vereniging Maarten Tromp        

 

Hoofdpagina

 

VERENIGING "MAARTEN TROMP"

Vereniging van oud-leerlingen en - leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen te Brielle en het  
 Scheepvaart- en Transport College te Brielle. Opgericht, 30 januari 1981.          
Secretariaat: A.A. Jansen, Lamoen 54, 3232 RE Brielle. E-mail:jansenaa@outlook.com


Voorjaarsexcursie 2019

 Donderdag 16 mei

 

De foto's van de excursie
gemaakt door Wout Krispijn

 

Een bijzondere excursie

 Op de luchtfoto ziet u het enorme kassencomplex van Vers Van Voorne aan de Konneweg in Tinte.

Hier wordt op een bijzondere duurzame wijze groente en fruit  gekweekt.
We willen zo min mogelijk gewasbescherming gebruiken.
Daarom willen we voorkomen dat er insecten onze kas in komen.
Onze luchtramen in onze kas zijn voorzien van gaas. 
Daarnaast zorgt het soort glas (low iron) voor meer UVb-straling wat weer bepaalde schimmels tegengaat.
Door goed te letten op de klimaatomstandigheden en de teeltechniek is het mogelijk om schoner te telen.
Aldus de eigenaar Jan Varekamp

 

Programma

14.30 uur:            Ontvangst met koffie/thee en een koekje              .

15.00 uur:          Inleiding met aansluitend de rondleiding door de kassen

16.30 uur:           Gezellig samen zijn met een borrel of fris. We blijven op de locatie

18.00 uur:             Aan tafel voor een Chinees/Indisch buffet

20.00 uur:             Einde met afsluitend koffie/thee en een bonbon

 Adres: Vers Van Voorne, Konneweg 4B, 3234 KG Tinte.
 

Namens de activiteitencommissie: Jan Maarleveld.