Vereniging Maarten Tromp 

 

Hoofdpagina                                                                              

Impressie
 Nieuwjaarsbijeenkomst 2008.

Op zaterdag 19 januari jl. vond de nieuwjaarsreceptie, de algemene ledenvergadering en het nieuwjaarsdiner  van de Vereniging Maarten Tromp plaats.
Er waren 55 aanwezigen op de receptie en 44 dames en heren namen deel aan het diner. Dat het weer een geslaagde middag en avond was, laten de foto's U zien.