Vereniging Maarten Tromp 

 

Hoofdpagina                                                                              

Impressie
 Nieuwjaarsbijeenkomst 2009.

Op zaterdag 17 januari jl. vond de nieuwjaarsreceptie, de algemene ledenvergadering en het nieuwjaarsdiner  van de Vereniging Maarten Tromp plaats.